Heeft u een vraag of wilt u een rondleiding plannen? Gebruik 1 van de formulieren op onze contactpagina!

De Kinderopvang: kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in Oosterhout

De keuze voor een kinderdagverblijf is meer dan het regelen van opvang. Wanneer u werken bent is uw kind bij De Kinderopvang in goede handen. We stimuleren de ontwikkeling en uw kind heeft bij ons een leuke dag waarbij we rekening houden met uw wensen.

Huiselijkheid, flexibiliteit en continuïteit zijn onze kernwaarden.

Niet anders…

Kinderopvang is in Nederland gebonden aan wetten en regels. Wij zijn hier geen uitzondering op. Kinderen van 0-12 jaar kunnen daarom bij ons terecht. Wij bieden uw kind een prettige, gemoedelijke omgeving met speel-, leer- en ontwikkelingsmateriaal dat is afgestemd op de ontwikkelingsfase. Vertrouwd en veilig, met vaste en bekwame leidsters op de huiselijke stamgroepen. Onze groepen zijn horizontaal ingedeeld met aparte babygroepen, dreumesgroepen en een 3 + groep waardoor kinderen ook op de basisschool worden voorbereid.

Maar hetzelfde beter…

Wij vinden het belangrijk om samen met u te kijken naar wat goed is voor u en uw kind. Wij bieden dan ook maatwerk aan, zodat u uw werk zo goed mogelijk kunt combineren met het gezin. Wij hebben daarom ruime openingstijden, flexibele opvangvormen in uren, weken en maanden, inclusief luiers, verantwoorde maaltijden en tussendoortjes. Wij zijn een gezonde kinderopvang, het voedingsbeleid zorgt voor gevarieerde voeding. We eten dagelijks verse groente en fruit en zorgen voor een beperking van de zoetinname. Bewegen en buitenspelen is belangrijk voor ons.

Over ons

U geeft ons aan welke opvang u nodig heeft binnen het kalenderjaar en wij doen een passend voorstel, zodat -zeker niet minder belangrijk- ook de kosten beheersbaar blijven! Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.30-18.30 uur.  Op de BSO waar voor- en naschoolse opvang mogelijk is, geven we op een leuke manier invulling aan de vrije tijd met dagelijks (sport) activiteiten. De Kinderopvang is Niet anders, maar wij doen hetzelfde beter!