Administratieve informatie over De Kinderopvang

Wij streven als kinderopvang naar een hoge kwaliteit. Daarom hechten we grote waarde aan continuïteit en openheid in de communicatie.

Visie en doelstellingen

Wanneer ouders hun werk en de opvoeding van de kinderen goed op elkaar kunnen afstemmen ontstaat er een zekere rust. Deze balans is nodig om die taak als opvoeder, maar ook als werknemer goed te kunnen uitvoeren. Een balans, regelmaat is voor kinderen ook belangrijk waarbij wij als kinderopvang een belangrijke ondersteunende en uitvoerende rol hebben. Dit doen wij door ouders te ontlasten, een huiselijke sfeer te creëren en ons flexibel op te stellen. We nemen de ‘opvoeding’ van ouders over wanneer de ouder ondersteuning (opvang) wenst. De Kinderopvang mag voor kinderen een tweede (t)huis zijn.

We willen graag dat kinderen het naar hun zin hebben en gezien kinderen zich verschillend ontwikkelen (o.a. door verschil in tempo, aanleg en interesse) vinden we dat dit het beste kan vanuit een individuele benadering en in horizontale groepen. We noemen onze visie en werkwijze ook wel behoeftegerichte ondersteunende kinderopvang; of te wel opvang op maat waarbij de wensen van de ouders en kind een belangrijk vertrekpunt zijn.

Lees onze volledige visie en doelstellingen

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Wijzigingen welke van invloed zijn dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de Kinderopvangtoeslag.

Om deze reden is het belangrijk om de NAW gegevens bij de kinderopvang correct en volledig door te geven, ook als er wijzigen zijn.

Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

Vraag hier uw kinderopvangtoeslag aan

Krijgt u al kinderopvangtoeslag? Met de app kunt u uw toeslag van dit jaar bekijken én wijzigen.

De volgende veranderingen kunt u doorgeven:

  • ander aantal opvanguren of uurtarief
  • andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje)
  • ander inkomen van uzelf of uw partner

Stopt de opvang van een kind? Ook dat kunt u doorgeven.

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat doet u met Mijn toeslagen.

App kinderopvangtoeslag downloaden

Voor iOS-apparaten kunt u de app downloaden in de App Store.

Download op App store

Voor Android-apparaten kunt u de app downloaden op Google Play.

Download op Google Play

Ouderportaal

Wanneer u klant bent van De Kinderopvang kunt u gebruik maken van ons ouderportaal. Klik hier voor de handleiding en via de volgende link komt u terecht op ons ouderportaal De pincode van het ouderportaal is 1073 https://portaal.novict.nl/519hc02OgyQ/

Tarief en producten

Omdat wij kinderopvang op maat aanbieden is de prijs afhankelijk van uw opvangwensen. Voor het  kinderdagverblijf is de uurprijs € 9,95 in 2023.  Voor BSO is € 9,25 in 2023. Het aantal weken dat u opvang nodig heeft en het aantal uren per dag is variabel waardoor u werken en opvang goed op elkaar afstemt. Voor het kinderdagverblijf geldt een minimale afname van 20 uur per maand en voor de BSO 10 uur per maand.

LRK-nummer

Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u een LRK-nummer nodig.  Het registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang voor het kinderdagverblijf is 123539961. Voor onze buitenschoolse opvang is dit 803222592.

Kwaliteit

Wij streven als kinderopvang naar een hoge kwaliteit. Daarom hechten we grote waarde aan continuïteit en openheid in de communicatie. Binnen de Kinderopvang zijn er korte lijnen en heeft u dagelijks contact met de pedagogisch medewerkers en ook met de coördinerend pedagogische medewerkers.

Naast het informele oudercontact bieden we u minimaal  één keer per jaar een oudercontactmoment waarin we de ontwikkeling van uw kind bespreken en of de opvang evalueren.  Bent u benieuwd hoe we omgaan met hygiëne en veiligheid, gezonde voeding of naar het aantal leidsters op de groep? Protocollen en werkinstructies kunt u inzien op onze locatie.

Het meest recente inspectierapport van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang vindt u hieronder

Inspectierapport BSO 2021

Inspectierapport KDV 2022

Oudercommissie

De oudercommissie van De Kinderopvang is betrokken en denkt mee in het maken van beleidskeuzes en activiteiten.  De voorzitter is Jeroen van Mierlo.

Wanneer u niet tevreden bent

Wij hebben graag een laagdrempelig contact met ons: zeg het ons en wij luisteren. Wanneer u niet tevreden bent over de opvang, dan kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerker. Mocht het nodig zijn of het niet over de pedagogische aanpak maar over iets organisatorisch, dan kan er uiteraard ook een afspraak gemaakt worden met de Coördinerend pedagogische medeweker van de groep. Mocht het daarna nog nodig zijn dan kunt u contact opnemen met Bianca Kagenaar, directeur.

Heeft u de bovenstaande stappen doorlopen en toch het idee dat u niet bent gehoord of komt u er met ons niet uit, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ook in 2022 waren wij weer klachtenvrij!

Geschilvrijbrief 2021