Administratieve informatie over De Kinderopvang

Wij streven als kinderopvang naar een hoge kwaliteit. Daarom hechten we grote waarde aan continuïteit en openheid in de communicatie.

Visie en doelstellingen

Wanneer ouders hun werk en de opvoeding van de kinderen goed op elkaar kunnen afstemmen ontstaat er een zekere rust. Deze balans is nodig om die taak als opvoeder, maar ook als werknemer goed te kunnen uitvoeren. Een balans, regelmaat is voor kinderen ook belangrijk waarbij wij als kinderopvang een belangrijke ondersteunende en uitvoerende rol hebben. Dit doen wij door ouders te ontlasten, een huiselijke sfeer te creëren en ons flexibel op te stellen. We nemen de ‘opvoeding’ van ouders over wanneer de ouder ondersteuning (opvang) wenst. De Kinderopvang mag voor kinderen een tweede (t)huis zijn.

We willen graag dat kinderen het naar hun zin hebben en gezien kinderen zich verschillend ontwikkelen (o.a. door verschil in tempo, aanleg en interesse) vinden we dat dit het beste kan vanuit een individuele benadering en in horizontale groepen. We noemen onze visie en werkwijze ook wel behoeftegerichte ondersteunende kinderopvang; of te wel opvang op maat waarbij de wensen van de ouders en kind een belangrijk vertrekpunt zijn.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.
Krijgt u al kinderopvangtoeslag? Met kunt u hier een speciale, gebruiksvriendelijke app voor gebruiken kunt u uw toeslag van dit jaar bekijken én wijzigen.

De volgende veranderingen kunt u doorgeven:

  • ander aantal opvanguren of uurtarief
  • andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje)
  • ander inkomen van uzelf of uw partner

Kortom: alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag en dienen daarom zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de afdeling toeslagen. Zorg er altijd voor dat uw NAW gegevens ook bij de kinderopvang kloppend zijn.

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat doet u met Mijn toeslagen.

App kinderopvangtoeslag downloaden

Voor iOS-apparaten kunt u de app downloaden in de App Store.

Download op App store

Voor Android-apparaten kunt u de app downloaden op Google Play.

Download op Google Play

Ouderapp

Wanneer u klant bent van De Kinderopvang kunt u inloggen via onze Ouderapp op uw telefoon, welke u kunt downloaden in de App Store of Google Play Store of gewoon via deze link met uw browser (bij voorkeur Google Chrome of Safari). Er zit geen verschil tussen het gebruik van de Ouderapp op de telefoon en de browser, alleen de schermgrootte is anders.
De benodigde pincode voor het installeren van de Ouderapp op uw Android of IOS apparaat is 1073.
Klik hier voor de handleiding.

Tarief en producten

We bieden kinderopvang op maat aan. Hierdoor is de prijs afhankelijk van uw opvangwensen. Voor het kinderdagverblijf is de uur prijs € 10,95 in 2024.  Voor BSO is € 9,95 in 2024. Het aantal weken dat u opvang nodig heeft en het aantal uren per dag is variabel (keuze uit vastgestelde tijden) waardoor u werken en opvang goed op elkaar afstemt. Voor het kinderdagverblijf geldt een minimale afname van 20 uur per maand en voor de BSO 10 uur per maand. In een rondleiding, welke altijd vooraf gaat aan een inschrijving, gaan we in op uw persoonlijke situatie zodat we samen de opvang meer op maat kunnen maken.

LRK-nummer

Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u een LRK-nummer nodig.  Het registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang voor het kinderdagverblijf is 123539961. Voor onze buitenschoolse opvang is dit 803222592.

Kwaliteit

Wij streven als kinderopvang naar een hoge kwaliteit. Daarom hechten we grote waarde aan continuïteit en openheid in de communicatie. Binnen de Kinderopvang zijn er korte lijnen en heeft u dagelijks contact met de pedagogisch medewerkers en ook met de coördinerend pedagogische medewerkers.

Naast het informele oudercontact bieden we u minimaal  één keer per jaar een oudercontactmoment waarin we de ontwikkeling van uw kind bespreken en of de opvang evalueren.  Bent u benieuwd hoe we omgaan met hygiëne en veiligheid, gezonde voeding of naar het aantal leidsters op de groep? Protocollen en werkinstructies kunt u inzien op onze locatie.

Het meest recente inspectierapport van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang vindt u hieronder

Oudercommissie

De oudercommissie van De Kinderopvang is betrokken en denkt mee in het maken van beleidskeuzes en activiteiten.  De voorzitter is Jeroen van Mierlo.

Wanneer u niet tevreden bent

Wij hebben graag een laagdrempelig contact met ons: zeg het ons en wij luisteren. Wanneer u niet tevreden bent over de opvang, dan kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerker. Mocht het nodig zijn of het niet over de pedagogische aanpak maar over iets organisatorisch, dan kan er uiteraard ook een afspraak gemaakt worden met de Coördinerend pedagogische medeweker van de groep. Mocht het daarna nog nodig zijn dan kunt u contact opnemen met Bianca Kagenaar, directeur.

Heeft u de bovenstaande stappen doorlopen en toch het idee dat u niet bent gehoord of komt u er met ons niet uit, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ook in 2023 waren wij weer klachtenvrij!