De stamgroepen van De Kinderopvang in Oosterhout

Bij de Kinderopvang zijn de groepen van het KDV ingedeeld in horizontale groepen. In een groep zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Alle voorwaarden zijn aanwezig om elk kind optimaal te laten ontwikkelen. Op de levensfase ingerichte ruimtes, en gespecialiseerde medewerkers.

Klein Duimpje en Benjamin

0-2 jaar
12 kinderen per groep.

Onze twee babygroepen zijn Klein Duimpje en Benjamin. Hier worden kinderen van 0 tot 2 jaar opgevangen. De groepen bestaan uit maximaal 12 kinderen.

Ieder kind heeft een individueel schema

In overleg met de ouders maken we een dagschema (voeding en slapen) zodat het ritme van thuis zoveel mogelijk kan worden aangehouden. De fles- of borstvoeding mag u meegeven van thuis. Het eerste fruit- en groente hapje en later ook de broodmaaltijd, kunnen we de kinderen aanbieden op de groep (inclusief) . De flesvoeding wordt afgebouwd en de vaste voeding breiden we in overleg met u uit. We doen het samen. Hiervoor is overleg en afstemming nodig en hier nemen we graag de tijd voor. Het slapen doen we in een 'eigen bedje' op schoon beddengoed.  De luiers zijn inclusief voor alle KDV groepen.

Begeleidster speelt met kind

Ontwikkelingsgericht werken

De Kinderopvang is vertrouwd met Baby Sensory, een zintuigelijk ontwikkelingsprogramma om de ontwikkeling van baby’s te stimuleren. Op Klein Duimpje en Benjamin spelen we veel met de kinderen op de grond. We zingen liedjes, maken muziek en doen we steeds terugkerende activiteiten om de zintuigelijke, motorische en cognitieve ontwikkeling te stimuleren. Baby's zijn dol op herhaling. Onze medewerkers gebruiken babygebaren om de communicatie met de kinderen te bevorderen. We lezen boekjes voor de taalontwikkeling en hebben genoeg tijd om lekker te kroelen. We zijn graag creatief bezig en met de kinderen naar buiten gaan vinden we ook van belang. We stimuleren de zelfredzaamheid door kinderen zelf te gaan leren eten en gaan van een flesje over op een oefenbeker.

Twee kinderen spelen op de vloer met speelgoed

Roodkapje, Draak en Fakir

1-3 jaar
Max 12 kinderen per groep

Onze drie dreumesgroepen zijn Roodkapje, Draak en Fakir. Bij deze groepen leren kinderen veel, ook wat ze niet mogen. Een dreumes zoekt de grenzen op, gaat veel ontdekken en is nieuwsgierig aangelegd.

Voeding, verzorging en slapen

Bij de dreumesgroepen hebben we geen individueel schema maar een groepsritme. Bij Roodkapje, Draak en Fakir mogen de kinderen tot 8:15  aansluiten bij het inloopontbijt (inclusief) . In de loop van de ochtend eten we fruit en drinken we (koude) thee of water. In de middag eten we een verse boterhammen van de bakker met halfvolle melk. Komt uw kind alleen de ochtend tot 12:30 uur spelen dan heeft uw kind bij ons geluncht. Komt uw kind alleen de middag naar ons toe dan gaan we er van uit dat uw kind thuis al gegeten heeft. op de boterhammen hebben we verantwoord beleg (schijf van vijf). In de loop van de middag eten de kinderen groente zoals paprika, komkommer en tomaatjes en drinken we weer water en thee. De kinderen die 's avonds warm mee eten, doen dit gezamenlijk op hun eigen groep. (meerprijs) Dit bevordert de sociale interactie en het is erg gezellig om met z’n alle te eten. De kinderen die niet warm mee eten, krijgen een soepstengel en drinken water. We zijn ook bij feestjes en traktaties trouw aan het gezonde voedingsbeleid.

Bij de dreumesgroepen drinken we uit een oefenbeker of uit een openbeker en is de speen al heel ver afgebouwd. Misschien is er nog een speen nodig om lekker te kunnen slapen? De meeste kinderen slapen op een dreumesgroep in de middag. Sommige jonge dreumesen slapen een 2e keer in de ochtend. Het begin van de zindelijkheid maken we op de dreumesgroepen: we zorgen ervoor dat naar het toilet gaan niet eng maar heel normaal is

Kind aan het eten

Activiteiten

Bij de dreumesgroepen hebben we een vaste dagindeling wat op alle groepen hetzelfde is. Dit dagritme kent een logische volgorde waarbij we overgangsliedjes gebruiken. Het geeft kinderen grip, vertrouwen en zorgt voor een gevoel van veilig- en voorspelbaarheid. We stimuleren de zelfredzaamheid voortdurend en werken met thema's wat richting geeft. Activiteiten binnen een thema zijn leuk, uitdagend en het stimuleert de sociaal emotionele- , de motorische- en de zintuiglijke ontwikkeling. Binnen een thema lezen we dagelijks interactief voor en oefenen we met woordkaartjes om de taal te stimuleren. We knutselen graag en wanneer het kan maken we ook een uitstapje te voet, met de gocab of de trein. Verder vinden we het belangrijk dat we  iedere dag met de kinderen naar buiten gaan om even een frisse neus te halen. Meestal spelen we in de tuin of maken we een wandeling of gaan we naar de speeltuin.

Kinderen lachen en spelen spel bij de Kinderopvang

Langnek en Kabouter

3-4 jaar Max 16 kinderen per groep

Langnek en Kabouter zijn onze twee peutergroepen waar de kinderen van 3+ spelen. Soms zijn kinderen van 2 jaar al toe aan een peutergroep. We steken in op een goede aansluiting en voorbereiding op de basisschool.

Voeding en verzorging

Ook bij Langnek en Kabouter mogen de kinderen tot 8:15  aansluiten bij het inloopontbijt, eten we in ochtend fruit en in de middag groente (inclusief).  Qua voeding is hier op de peutergroep niet anders dan op een dreumesgroep. We zijn hier alleen nog meer gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid waardoor de meeste kinderen smeren zelf hun boterhammen met daarop verantwoord beleg (schijf van vijf) smeren.  

Voor we aan tafel gaan dekken we met elkaar de tafel. Op Langnek en Kabouter kunnen kinderen al heel veel zelf. Het gezamenlijk eten aan tafel maken we extra gezellig en combineren we met gesprekjes met de kinderen, elkaar helpen en voorlezen van prentenboeken.  Bij de peutergroep wachten we op elkaar tot we (bijna) allemaal klaar zijn.

Sommige kinderen slapen nog in de middag, andere kinderen rusten slechts. We doen dit in een openbedje in plaats van een ledikant. Op de peutergroep steken we in op zelf aan en uitkleden en helpen we alleen waar nodig. Is uw kindje nog niet zindelijk dan gaan we samen aan de slag hoe we dit aanpakken.

Kinderen aan het knutselen

Spelen binnen en buiten

Op Langnek en Kabouter KDV zijn hoeken om te spelen en te bouwen. In de creatieve ruimte kunnen de kinderen verven, knutselen, tekenen, kleien en aan de grote tafels spelen we gezelschapsspelletjes. Er is binnen ons dagprogramma voldoende gelegenheid voor vrij spel met aandacht voor het samen spelen, maar ook om ons eens even terug te kunnen trekken voor ons eigen spel.

We trekken er graag op uit! We gaan rennen, takken zoeken in het bos en maken uitstapjes waar we van leren. We werken met thema’s en gebruiken als bronnenboek de methode Uk en Puk. Dit is een totaalprogramma om jonge kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren op het gebied van taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zintuigen en beginnende rekenprikkels. Wij hebben ook veel ontwikkelingsgerichte, fijn motorische werkjes. Deze groepen zijn een goede voorbereiding voor de peuters op hun weg naar de basisschool.

Kind met begeleidster aan het schminken

BSO

4-12 jaar

We bieden voor- en naschool aan (niet voor alle scholen in Oosterhout). Tijdens ATV-, studiedagen en in schoolvakanties hebben we dagopvang. De boog kan niet altijd gespannen staan: wanneer de kinderen bij ons zijn, zijn ze vrij en zullen we met hen de vrije tijd invullen.

Voeding

Ontbijt
Gezien wij al om 6:30 uur open zijn, dekken wij met elkaar de tafel In de ochtend. Omstreeks 7:30 uur hebben we een gezamenlijk (inloop) ontbijt tot 8:00 uur. Uw kind brengt van thuis de lunch mee om op school te gebruiken.

Tussendoortjes
Na schooltijd eten we fruit drinken we water of thee. In de vakanties of op een vrije dag eten we een keer extra fruit in de ochtend.

Lunch
Op woensdag, tijdens studiedagen en in de vakantie lunchen we ook gezellig met elkaar. Ook bij de BSO is het gezonde voedingsbeleid van kracht.

Kinderen spelen in boom bij De Kinderopvang

Activiteiten

De tijd op de BSO is “vrije tijd”. We werken samen met sportclubs en andere aanbieders waardoor we regelmatig gaan sporten en bewegen.  In vakantie hebben we iedere dag een uitstapje (inclusief). Het vakantieprogramma krijgt u één maand voor de schoolvakantie toegestuurd .

Vervoer

Bij de BSO maken we gebruik van de elektrische trein en een gocab om de kinderen te vervoeren.

Kinderen en begeleidster lachen en zwaaien voor de foto.