Heeft u een vraag of wilt u een rondleiding plannen? Gebruik 1 van de formulieren op onze contactpagina!

Praktische informatie over De Kinderopvang


Visie en doelstellingen

Download onze visie en doelstellingen

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.

Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

Vraag hier uw kinderopvangtoeslag aan

Krijgt u al kinderopvangtoeslag? Met de app kunt u uw toeslag van dit jaar bekijken én wijzigen.

De volgende veranderingen kunt u doorgeven:

  • ander aantal opvanguren of uurtarief
  • andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje)
  • ander inkomen van uzelf of uw partner

 Stopt de opvang van een kind? Ook dat kunt u doorgeven.

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat doet u met Mijn toeslagen.

App kinderopvangtoeslag downloaden

Voor iOS-apparaten kunt u de app downloaden in de App Store.

Voor Android-apparaten kunt u de app downloaden op Google Play.

Ouderportaal

Wanneer u klant bent van De Kinderopvang kunt u gebruik maken van ons ouderportaal. Klik hier voor de handleiding en via de volgende link komt u terecht op ons ouderportaal https://portaal.novict.nl/519hc02OgyQ/

Tarief en producten

Omdat wij kinderopvang op maat aanbieden is de prijs afhankelijk van uw opvangwensen. Binnen het kinderdagverblijf en de BSO geldt een uurprijs van
€ 9,10 in 2022. Het aantal weken dat u opvang nodig heeft en het aantal uren per dag is variabel waardoor u werken en opvang goed op elkaar afstemt. Voor het kinderdagverblijf geldt een minimale afname van 20 uur per maand en voor de BSO 10 uur per maand.

LRK-nummer

Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u een LRK-nummer nodig.  Het registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang voor het kinderdagverblijf is 123539961. Voor onze buitenschoolse opvang is dit 803222592.


Kwaliteit

Wij streven als kinderopvang naar een hoge kwaliteit. Daarom hechten we grote waarde aan continuïteit en openheid in de communicatie. Binnen de Kinderopvang zijn er korte lijnen en heeft u dagelijks contact met de pedagogisch medewerkers en ook met de coördinerend pedagogische medewerkers.

Naast het informele oudercontact bieden we u minimaal  één keer per jaar een oudercontactmoment waarin we de ontwikkeling van uw kind bespreken en of de opvang evalueren.  Bent u benieuwd hoe we omgaan met hygiëne en veiligheid, gezonde voeding of naar het aantal leidsters op de groep? Protocollen en werkinstructies kunt u inzien op onze locatie.

Het meest recente inspectierapport van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang vindt u hieronder

Inspectierapport BSO 2021

Inspectierapport KDV 2022

Oudercommissie

De oudercommissie van De Kinderopvang uit is actief betrokken en denkt mee in het maken van beleidskeuzes en activiteiten. De verschillende stamgroepen zijn vertegenwoordigd. De voorzitter is Jeroen van Mierlo.

Wanneer u niet tevreden bent

Wanneer u niet tevreden bent over de opvang, dan kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerker. Komt u er niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de coördinerend pedagogisch medewerker van de groep. Mocht het nodig zijn dan kan er uiteraard ook een afspraak gemaakt worden met de operationeel leidinggevende, Rowie de Widt.  Mocht het daarna nog nodig zijn dan kunt u contact opnemen met Bianca Kagenaar, directeur.

Heeft u bovenstaande stappen doorlopen en toch het idee dat u niet bent gehoord of komt u er met ons niet uit, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ook in 2021 waren wij weer klachtenvrij!

Geschilvrijbrief 2021

Algemene voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang*

Algemene voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang

Aanvullende algemene voorwaarden van De Kinderopvang B.V. voor het KDV

Aanvullende algemene voorwaarden van De Kinderopvang B.V. voor de BSO